04/07/1626, 6

04/07/1626, 6

6 Dimmer compareert en nodigt uit naam van Z.Exc. HHM uit om morgen aanwezig te zijn op het bruiloftsfeest van de dochter van de hertogin van La Trémoille.
De uitnodiging is onder dankzegging aanvaard. Hendrick van Eck, Noortwyck, Vosbergen, Hertevelt, Lijclama, Ter Cuijlen en Broersema zullen aanwezig zijn; Culenborch, Noortwyck en Vosbergen zullen de bruid met haar huwelijk gelukwensen.