04/07/1626, 8

04/07/1626, 8

8 Languerack schrijft d.d. Parijs 19 juni.
Behoeft geen resolutie.