04/07/1626, 15

04/07/1626, 15

15 Stavenisse, Veltriel en Gruis, raden van State, compareren en brengen verschillende zaken van landsbelang naar voren. Zo is er de kwestie van de dagelijkse overlast die Drenthe moet ondergaan en hetgeen daartegen gedaan kan worden. Ook heeft de vijand de sauvegarden voor degenen die vanuit de stad op het platteland zijn gaan wonen en voor het vee dat stadbewoners toebehoort, opgezegd. Tevens verstrekt de vijand akten van remissie aan personen die het land hebben gediend op ongebruikelijke en ondraaglijke voorwaarden, waaronder het afzweren tegenover een geestelijke van alle sekten en ketterijen en het afleggen van de eed van trouw aan de koning van Spanje tegenover de dichtsbijzijnde gouverneur. Het verzoek de burgers van Nijmegen die "geersden" zijn in Ooij deel te laten hebben aan de sauvegarde gesteld tegenover die voor Oosterweel, stuit op bezwaren omdat dit voor het nabij Oosterweel gelegen Steenbergen lastig kan zijn. Eveneens een besluit met grote consequenties betreft de bestelling van kousen en schoenen. Als HHM daaraan vasthouden zou men dat het best door de equipagemeesters kunnen laten uitvoeren.
De RvS zal op alle aangevoerde punten schriftelijk advies uitbrengen opdat er des te beter over beslist kan worden.
De raden van State voeren ook aan dat de RvS het gisteren voor advies ter hand gestelde rekest van de heer van Schilde niet los kan zien van de interpretatie van het plakkaat van retorsie en die daarom van HHM tegemoet zien.
Het rekest gaat naar de heren die door HHM tot nader onderzoek van het plakkaat zijn gecommitteerd.