06/07/1626, 4

06/07/1626, 4

4 Franck van der Burcht uit Delft verzoekt Stoffel Leenerts, door hem gehuurd om op zijn kavel in Prinsenland te gaan wonen, toe te staan zijn paarden, koeien en meubelen uit Heijningen naar Prinsenland te brengen, volgens de gerechtelijke specificatie d.d. Heijningen 2 juli.
Dit wordt toegestaan mits Bosch' licent wordt betaald voor de paarden en de koeien en onder waarborg dat zij niet in handen van de vijand geraken.