06/07/1626, 14

06/07/1626, 14

14 Kelffken brengt naar voren dat in Nijmegen een bijeenkomst van arminianen, waaraan werd deelgenomen door de plaatselijke chercher Hendrick Jurien, is opgebroken. De magistraat heeft de chercher gedagvaard, maar hij is per schip vertrokken. Men verzoekt hem conform het plakkaat te bestraffen.
De Rotterdamse Admiraliteit zal worden geschreven hem conform het plakkaat van zijn ambt vervallen te verklaren.