06/07/1626, 17

06/07/1626, 17

17 Schagen en Boetzeler hebben verslag gedaan van enkele punten met betrekking tot de door Sommelsdijck ingediende declaratie over zijn gezantschap in Frankrijk van 28 okt. 1625 tot 9 mei van dit jaar. In zijn memorie meldt Sommelsdijck dat hij in Parijs 15 gld. en in Fontainebleau 25 gld. dagelijks aan huishuur moest betalen in plaats van de bij reglement toegestane 12 gld. HHM passeren hem de meerkosten die in totaal 687 gld. bedragen. HHM houden vast aan het reglement waar het de enkele of dubbele equipage betreft en laten het bij de enkele. Inzake het traktement van de hofmeester, de secretaris en de vier ordinaris en twee extraordinaris dienaars staan HHM 400 gld. voor de hofmeester, 300 gld. voor de secretaris en 25 gld. voor elke dienaar toe.
De schipper die de bagage van Sommelsdijck van Rouen naar Rotterdam heeft vervoerd wordt 250 gld. aan averijkosten toegekend.
Gelezen is de declaratie van Arent Quarteler, voormalig secretaris van Sommelsdijck. Het betreft de door hem gemaakte kosten over een dienstreis van Parijs naar 's- Gravenhage en retour ten bedrage van 253 gld. 18 st.