07/07/1626, 11

07/07/1626, 11

11 De Zeeuwse Admiraliteit schrijft d.d. 24 juni dat de officiers van de konvooien en licenten in Vlaanderen is opgedragen geen invoer van Vlaams linnen toe te staan, hetgeen door HHM is goedgekeurd. Ook meldt het College dat een grote hoeveelheid koren en andere waren vanuit de Brabantse dorpen naar de vijand wordt vervoerd onder het voorwendsel dat het om eigen gewas zou gaan. Hierop zal nader worden toegezien.