07/07/1626, 13

07/07/1626, 13

13 Orateur Haga schrijft d.d. Constantinopel [Istanbul] 18 mei en Carl van Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] ... 1
Er valt geen besluit.

1 Datum niet ingevuld.