07/07/1626, 14

07/07/1626, 14

14 De gedeputeerden van Holland hebben opnieuw aangedrongen op besluitvorming inzake de uitwisseling van gevangenen.
Morgen zullen de retroacta worden geresumeerd.