07/07/1626, 15

07/07/1626, 15

15 De gedeputeerden van Holland hebben aangedrongen op de hervatting van de besluitvorming over het plakkaat op de Munt, in het bijzonder over de rijksdaalders.
Kelffken, Beaumont, Rode, Lyclama, Ter Cuilen en Broersema zullen de zaak resumeren.