07/07/1626, 16

07/07/1626, 16

16 Jacques van der Elst mag gedurende vier maanden met paarden en bagage absent zijn van zijn compagnie.