07/07/1626, 2

07/07/1626, 2

2 In zijn advies d.d. 4 juli op het verzoek dat Gorinchem en Heusden 3 juli hebben ingediend, stelt de RvS dat het land het best gediend is met het toestaan aan de dorpen hun benodigdheden daar te halen waar het hun het beste uitkomt, maar wel op een vastgestelde lijst. Ter voorkoming van fraude kunnen de licentmeesters dan naar waarheid de gehaalde waren en de datum aantekenen op die lijst. Het bier kan zonder lijst worden gehaald, want de vijand neemt dat toch niet af, maar wel met voldoende toezicht op eventuele fraude.
De gedeputeerden van Holland hebben de zaak nog in beraad gehouden.