07/07/1626, 3

07/07/1626, 3

3 Beaumont brengt naar voren dat de Staten van Zeeland aan de Admiraliteit in Zeeland in totaal 222.000 gld. heeft geleverd, in porties van achtereenvolgens 50.000, 100.000 en 72.000 gld., ter betaling van de door de RvS verzochte subsidies voor de Admiraliteiten. Verzocht wordt om ordonnantie op de ontvanger-generaal voor dit bedrag als betaald aan het genoemde Admiraliteitscollege.
De getoonde stukken gaan naar de RvS die de nodige ordonnanties moet laten depĂȘcheren. Doublet zal vervolgens Zeeland voor het totaalbedrag decharge verlenen.