07/07/1626, 4

07/07/1626, 4

4 Jan ter Poortten, richter te Uedem, en Johan van Weli, secretaris te Weeze, laten weten dat zij vanwege hun klachten over Moulert niet meer veilig waren in hun woonplaats en hebben moeten vluchten. Zij verzoeken Moulert te gelasten hen ongemolesteerd te laten.
HHM laten dit op het rekest apostilleren en leggen de kapitein op zich hieraan te houden, tenzij hij redenen heeft om dit niet te doen. Die moet hij dan wel binnen 48 uur overhandigen.