07/07/1626, 6

07/07/1626, 6

6 Alvorens een definitief besluit te nemen over de servitiën voor Breda zal met de RvS en Z.Exc. worden gesproken over de in de toekomst voor deze zaken te gebruiken grondslag.