07/07/1626, 7

07/07/1626, 7

7 De licentmeester te Emmerik Jacob van den Broeck schrijft d.d. Emmerik [Emmerich] 30 juni in antwoord op de brieven van HHM d.d. 27 mei en 26 juni dat de daar binnenlopende schepen hun lading snel lossen en naar de stad brengen. Er bestaat dus nauwelijks kans op benadeling van het land door lorrendraaiers.
Er valt geen besluit.