07/07/1626, 8

07/07/1626, 8

8 Jacob Hermanssen krijgt 12 gld. voor reizen die hij beweert in dienst van het land gemaakt te hebben, mits fiscaal Sille dit middels attestatie bevestigt.