08/07/1626, 5

08/07/1626, 5

5 Ten vervolge op het op 2 juli besproken advies van de RvS is de Brabantse boeren toegestaan hooi te halen uit het Land van Altena, Heusden en de heerlijkheden Oijen en Dieden tegen betaling van Bosch' licent en onder waarborg dat het hooi niet elders terechtkomt.
Van Famars is een brief d.d. Heusden 6 juli ontvangen waarin hij vraagt om een besluit inzake het hooi, de levensmiddelen en het bier.
Gezien het net genomen besluit laten HHM het erbij.