08/07/1626, 6

08/07/1626, 6

6 Colster, raad ter Admiraliteit te Rotterdam, meldt ter vergadering dat het College, conform de resolutie van 4 juli, zich heeft geïnformeerd over de door Juinbol en Tas opgebrachte schepen. De Admiraliteit heeft niet anders dan kunnen vaststellen dat de schepen afkomstig waren uit Málaga, met bestemming Hamburg.
De Admiraliteit is gemachtigd in deze zaak naar eigen inzicht te handelen.
Colster vraagt eveneens om een besluit inzake Martin Govan.
Hij krijgt een kopie van de brief die hierover 26 juni aan de Admiraliteit is geschreven.
Colster stelt ook voor de vijandelijke schepen die zich in het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] bij Duinkerke bevinden aan te vallen.
Hierover zal hij met Z.Exc. spreken.