08/07/1626, 7

08/07/1626, 7

7 Vosbergen is teruggekeerd uit Rotterdam en bericht dat de Admiraliteit aldaar al haar schepen naar de kust van Vlaanderen heeft gestuurd. Alleen kapitein Bagin is met de extraordinaris ambassadeur van Venetië naar Engeland vertrokken, met de last daarna onmiddellijk terug te keren naar de kust van Vlaanderen. Kapitein Holt ligt gereed voor Brielle om met de eerste gunstige wind uit te varen. Kapitein Teersgat is met zijn schip op een zandbank gelopen waardoor het gehavend is. Het kan waarschijnlijk binnen vier weken weer gerepareerd zijn. Drie gereedliggende schepen bestemd voor de tweede Engelse vloot, één in Rotterdam en twee bij Texel, zijn aangeschreven zich naar te kust te begeven. Van de schepen bestemd voor de visserij zijn op 1 juli vanuit Amsterdam drie, en op 5 juli vanuit Enkhuizen twee naar Texel gevaren, deels met een betere bemanning. Zij zullen zich nu wel in volle zee bevinden.
Vosbergen wordt bedankt voor zijn verslag.