08/07/1626, 8

08/07/1626, 8

8 Dr. Wilhelmus Witfelt compareert, overhandigt zijn credentie van het stadsbestuur van Emden d.d. 20 juni en brengt naar voren dat de magistraat hem vooruit heeft gezonden om de beslechting alhier van de geschillen tussen de stad en de graaf van Oost-Friesland in de gaten te houden. HHM hadden beide partijen 1 juli als datum aangegeven. Hij verzoekt kopie van eventueel namens de graaf of stenden van Oost-Friesland verstrekte stukken.
HHM antwoorden van beide partijen tot nu toe niets te hebben vernomen en dat Witfelt zal worden gehoord als hij iets te melden heeft.