09/07/1626, 6

09/07/1626, 6

6 Conform het advies van de RvS d.d. 7 juli over het op 4 juli ingediende verzoek van de plattelandsbewoners rond Rees keuren HHM het goed dat, totdat over het plakkaat van retorsie nader is besloten, de ambtenaren van de konvooien en licenten te Rees onder de huislieden drie à vier mud zout zullen verdelen.