09/07/1626, 8

09/07/1626, 8

8 Languerack schrijft d.d. Parijs 26 juni.
Behoeft geen resolutie.