09/07/1626, 11

09/07/1626, 11

11 De zoon van Lenart Janssen heeft in Duinkerke rantsoen moeten betalen dat conform het uitwisselingsakkoord van 1624 is geassigneerd op 1.800 gld. die Cornelis Jacobs van Zirixe voor zijn rantsoen moet betalen. De vader vraagt HHM de terugbetaling te regelen.
Besloten wordt Cornelis Jacobs over deze kwestie te horen.