09/07/1626, 12

09/07/1626, 12

12 Het advies van de superintendenten en rentmeesters van de beden van Brabant d.d. 25 juni over het op 22 juni ingediende verzoek van Pieter van Everdingen luidt dat hem de 25 gld. per jaar toegekend kan worden, maar tegen cautie van een latere vordering. Deze rente dateert namelijk al van voor de beden en de Staten van Brabant zijn bezig de renten die vòòr de beden ten laste kwamen van de domeinen, op gelijke voet te brengen met die op de beden worden betaald.
HHM besluiten conform het advies.