09/07/1626, 13

09/07/1626, 13

13 De RvS compareert en voert aan dat de vier nieuwe compagnieën onder Haulterive en de dertien nieuwe ruitercompagnieën van het regiment Candale inmiddels vijf maanden tegoed hebben. HHM wordt verzocht de betaling te regelen.
Doublet zal naar Amsterdam gaan om bij Pieter van Beeck geld los te krijgen. Indien dat mislukt zal hij gedurende zes maanden op het Franse secours een bedrag genoeg voor drie maanden gage proberen te lenen. Bovendien zal de RvS Z.Exc. verzoeken raadpensionaris Duijck en vertegenwoordigers van de belangrijkste steden te ontbieden, om te bereiken dat de Staten van Holland met hun krediet de lening ondersteunen. Als het subsidie van Frankrijk uitblijft, zal de provincies worden geschreven hun quote in de lening te leveren opdat Holland van het door haar gestelde krediet verlost kan worden. De RvS zal met dat doel ook een petitie doen.