09/07/1626, 14

09/07/1626, 14

14 Van Haga is 7 juli een brief ontvangen met bijlagen in geheimschrift die met de koning van Bohemen zullen worden besproken. Zij zullen ook aan Joachimi en Aissema worden gestuurd om na te gaan in hoeverre de betrokken koningen er hun voordeel mee zouden kunnen doen en om te peilen wat hun intenties zijn.