09/07/1626, 4

09/07/1626, 4

4 De pachter Franck van der Burch wordt op diens nader verzoek, naast hetgeen hem op 6 juli is toegestaan, ook vergund paarden en koeien licentvrij naar Prinsenland te brengen.