09/07/1626, 7

09/07/1626, 7

7 Walter Ogelbee, heeft in het regiment van kolonel Brogh het ambt van kwartiermeester vervuld tegen 10 gld. per maand en verzoekt dit bedrag continu te mogen genieten zolang de oude kwartiermeester nog leeft.
De RvS wordt advies gevraagd.