09/07/1626, 9

09/07/1626, 9

9 Naar aanleiding van het verzoek van de pachters van het kwart der konvooien en licenten zullen Essen, Noortwyck, Beaumont, Rode, Lyclama, Ter Cuilen en Broersema met hen enkele belangrijke punten bespreken.