10/07/1626, 3

10/07/1626, 3

3 De Admiraliteit te Rotterdam bericht dat Marten Govan en zijn vier compagnons geen middelen hebben om hetgeen zij hebben verteerd te betalen.
Gezien de in het schrijven aangevoerde redenen is besloten de gevangenen vrij te laten en af te zien van de betaling.