10/07/1626, 4

10/07/1626, 4

4 De rentmeester op het huis te Boetzelaer is toegestaan voor zichzelf en de gevluchte boeren vier mud zout en drie kinnetjes zeep te halen uit Emmerik [Emmerich] of Rees.