10/07/1626, 13

10/07/1626, 13

13 De Gecommitteerde Raden van Holland hebben verzocht de rente te betalen op de 32.000 gld. die de provincie conform de resolutie van 22 aug. 1624 door Reael heeft doen lenen tegen acht procent, ter betaling van de Fransen.
De RvS zal ordonnantie passeren van de rente.