10/07/1626, 14

10/07/1626, 14

14 De Amsterdamse Admiraliteit adviseert over het op 24 juni ingediende verzoek van Hendrick Schrevels dat hij als fiscaal en commissaris tegen 40 gld. per maand aangesteld zou kunnen worden op de schepen die aan de Engelse vloot zullen worden toegevoegd.
Er valt nog geen beslissing.