10/07/1626, 15

10/07/1626, 15

15 Het verzoek van Mario om van hem een Turkse sabel te kopen is afgewezen. Wel zal hem door de ontvanger-generaal 100 gld. worden voorgeschoten zodat hij zich van een uitrusting kan voorzien. Dit bedrag zal op zijn maandelijks traktement worden ingehouden.