10/07/1626, 16

10/07/1626, 16

16 In een schrijven d.d. 27 mei verzoekt de prins van Denemarken HHM aan agent Coij assistentie te vragen bij de vrijlating van de in Algiers gevangengehouden Abraham Tago Andriessen.
HHM zullen met dit doel aan Coij schrijven zonder evenwel het land ergens in te betrekken.