10/07/1626, 18

10/07/1626, 18

18 Schagen, Beaumont en thesaurier-generaal De Bie zullen Haultain ontbieden en met hem de door de Admiraliteiten opgestuurde stukken onderzoeken inzake de liquidatie van de schepen die onder hem in dienst van Frankrijk zijn geweest.