10/07/1626, 2

10/07/1626, 2

2 Carleton heeft de punten van zijn mondelinge uiteenzetting op 8 juli op schrift ingeleverd.
De gedeputeerden van Holland hebben verzocht de tekst ter bestudering te mogen meenemen.