10/07/1626, 5

10/07/1626, 5

5 De RvS moet adviseren over het verzoek van de bevolking van Veghel om kwijtschelding van zes maanden contributie.