10/07/1626, 6

10/07/1626, 6

6 De professoren in de theologie in Leiden krijgen gedurende zes jaar octrooi op het drukken van hun Censuram in confessionem Remonstrantium 1. Het werk mag niet worden vertaald en nagedrukt.

1 De volledige titel luidt: Censura in Confessionem sive declarationem sententiæ eorum qui in fœderato Belgio Remonstrantes vocantur, super præcipuis articulis christianae religionis. Leiden, 1626.