10/07/1626, 9

10/07/1626, 9

9 De Gedeputeerde Staten van Utrecht committeren d.d. 22 juni naast de ordinaris gedeputeerden naar de Staten-Generaal de heren Johan van Renesse van der Aa, heer van Zulesteijn, Mydrecht etc. en Arent van Zuijlen van Nyvelt, heer van Gerestein, Teccop etc. en Johan van Nijpoort, burgemeester van Utrecht.
De overige provincies verklaren dat hun comparitie aangenaam is. Aangezien de commissie niet is verstrekt door de Staten van Utrecht , hetgeen gezien eerdere resoluties wel had gemoeten, wordt besloten dat dit geen precedent mag scheppen.