11/07/1626, 6

11/07/1626, 6

6 Schagen en Beaumont rapporteren naar aanleiding van hun onderzoek van de stukken betreffende de liquidatie van de schepen onder Haultain in Frankrijk dat de Admiraliteiten de volgende gegevens zouden moeten opsturen: de dag van de monstering en het tijdstip van terugkeer; in geld omgerekend, datgene wat de schepen hebben moeten achterlaten aan geschut, munitie en dergelijke; ook wat er aan want en zeilen is verloren gegaan; de taxatie van de schepen volgens contract door be√ędigde en kundige personen te verrichten. De dag waarop Quast met zijn schepen uit Falmouth is vertrokken en die van aankomst alhier kan uit diens journaal worden gehaald.
HHM hebben verordend aldus te schrijven.