11/07/1626, 19

11/07/1626, 19

19 Op diens verzoek wordt Ketler toegestaan zijn tienden of het koren van de heerlijkheid Oijen te verpachten of verkopen aan de dorpen onder contributie, tegen Bosch' licent en onder waarborg dat het gewas niet elders terechtkomt.