13/07/1626, 10

13/07/1626, 10

10 Randtwijck, Schagen, Suilestein en Veltdriel hebben verslag gedaan van hun inspectie van de situatie bij de Maas en de Waal in verband met het vrijwaren van vijandelijke contributies van de Overbetuwe, de Nederbetuwe en de Tielerwaard.
Naast deze heren zijn Vosbergen, Hertevelt, Walta, Ter Cuilen en Broersma gecommitteerd. Zij dienen in gezelschap van een door de RvS uit zijn midden te nomineren persoon en van thesaurier-generaal De Bie gezamenlijk met Z.Exc. en de extraordinaris gedeputeerden van Gelderland en Utrecht deze kwestie te behandelen, een advies op te stellen en daarover aan HHM te rapporteren. Daarna kan een zowel voor het land als de betreffende kwartieren goed besluit genomen worden.