14/07/1626, 4

14/07/1626, 4

4 HHM hebben de brieven van de Britse koning d.d. 13 juni en de op 10 juli overhandigde memorie van Carleton gelezen. Joachimi moet eerst de lijst met de officieren die Z.M. graag bij zich zou willen houden zien te verkrijgen. Vervolgens zal men hier over deze officieren en hun traktement beslissen.
Bij een eventuele Spaanse aanval zullen HHM datgene doen wat in de alliantie tussen Z.M. en de Republiek is afgesproken. De bij de Engelse vloot te voegen schepen zullen gereed worden gehouden om bij berichtgeving direct te kunnen uitvaren. Ook zijn er meer schepen dan voorheen uitgerust tot beveiliging van zowel de kust als de Bocht [Golf van Biskaje].
Voor het door Z.Exc. met kracht aanbevolen verzoek van de Engelse officiers die vorig jaar met de vloot naar de kust van Spanje zijn uitgevaren, zullen de eerdere resoluties worden nagezien.