14/07/1626, 10

14/07/1626, 10

10 Essen, Beaumont, Hertevelt, Ter Coelen en Broersma hebben verslag gedaan van hun beraad over het plakkaat van retorsie.
Besloten is de resolutie die de gedeputeerden van Holland op 27 juni hebben ingebracht met bijbehorende overwegingen ter hand te stellen van de RvS voor advies, ook ten aanzien van de bijgevoegde bijzondere rekesten.