14/07/1626, 11

14/07/1626, 11

11 De schippers in Holland en Gelderland verzoeken gelijke betaling als die in Zeeland en Friesland. Als zij op de Gelderse rivier varen in dienst van het land willen zij kunnen beschikken over drijvers en paarden om hun vaartuigen voort te trekken of financieel schadeloos gesteld worden. Ook willen zij gedurende hun tijd in het leger maandelijks 20 gld. soldij per persoon ontvangen, in mindering te brengen op hun loon.
De RvS wordt om advies verzocht.