14/07/1626, 14

14/07/1626, 14

14 De erfgenamen van Valerius krijgen gedurende zes jaar octrooi voor zijn Nederlantschen Gedenckclanck.