14/07/1626, 15

14/07/1626, 15

15 Het verzoek van kapitein Virij om betaling van hetgeen hem nog toekomt uit de liquidatie met de RvS en de compagnie van wijlen kapitein Waal, gaat naar de RvS voor advies.