14/07/1626, 17

14/07/1626, 17

17 De gedeputeerden van Holland hebben Noortwijck en die van Friesland Liclama aangewezen om als gedeputeerden te velde Z.Exc. te vergezellen.